Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

ΕΠΕΙΔΗ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΝΗΜΗ ΑΛΟΙΜΟΝΟ ΣΑΣ!!

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΕΝΟΣ ΑΓΝΟΥ ΙΔΕΟΛΟΓΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΚΟΜΗ ΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠαΣοΚ: παρακμιακός πίλογος

Ἡ εἰκόνα αὐτοῦ τοῦ χώρου πού τό 1974 ὀνομάσαμε ΠΑΣΟΚ εἶναι θλιβερή. Ἡ θλίψη εἶναι μεγαλύτερη ὅταν κανείς ὄχι μόνο ἔχει προβλέψει ἀλλά καί ἔχει ἀγωνισθεῖ ὅσο κανείς ἄλλος γιά τήν ἀποτροπή τοῦ ἐκφυλισμοῦ αὐτοῦ τοῦ ἱστορικοῦ ἐγχειρήματος. Ὅταν ἡ πολιτική δέν εἶναι πρόλογος, τότε εἶναι ἕνας παρακμιακός ἐπίλογος. Ἕνα κίνημα πού προσδοκούσαμε νά διαμορφώσει μιά πλούσια ὡς πρός τίς θεωρητικές ἐπεξεργασίες ἰδέες ἀλλά καί πρακτικές διακυβέρνησης μορφωτική, πολιτική ταυτότητα, κατέληξε νά εἶναι μιά σημαία Παναμᾶ.

Ἡ ἀνάπτυξη ἀντικαταστάθηκε ἀπό τήν οἰκονομία Καζίνο, ἡ τοποφιλία ἀπό τήν τοποφαγία. Ὁ πατριωτισμός ἀπό τήν νεοεθνικοφροσύνη, τήν πελατειακή δηλαδή σχέση μέ τούς ἑταίρους, καί τόν φιλοκεμαλισμό - λατρεία, προσκύνημα μιᾶς ἰδεολογίας τοῦ ρατσισμοῦ καί τοῦ θανάτου. Ἡ παιδεία τῆς αὐτονομίας τῶν θεσμῶν ἀπό τήν κομματοκρατία στήν ἀρχή, τήν κρατοκρατία ἀργότερα, τήν δουλική καί ἐκφυλιστική σχέση μέ τήν τηλεκρατία καί τά λόμπυ στή μέση τοῦ δράματος. Οἱ πολιτικοί ἀπό τούς καριερίστες καί τή νομενκλατούρα. Ἡ πολιτική, ἡ πλέον εὐγενής διάσταση τοῦ ἀνθρώπου καί ἀγάπη γιά τήν πόλη καί τήν πατρίδα, ἐκφυλίστηκε σέ μέσο πλουτισμοῦ.

Τόσο ἡ κοινωνιολογική παράδοση, ὅσο καί ἡ ἱστορία, διδάσκουν ὅτι οἱ δυνάμεις τοῦ παλιοῦ, στήν περίπτωση τοῦ ΠαΣοΚ τοῦ ἀνακυκλωμένου πολλές φορές παλιοῦ, δέν μποροῦν νά ἀναθερμάνουν τίς καρδιές, τά πρόσωπα, τά ὑποκείμενα, νά ἀναζωογονήσουν ἕνα πολιτικό κίνημα. Ἡ διαρκής ἀνακύκλωση τοῦ παλιοῦ, ὅπως συνέβη μέ τήν τελευταία διοίκησή του πού ἀντιπροσώπευε τό πολύ παλιό στό ΠαΣοΚ, προκαλεῖ ἕναν φαῦλο κῦκλο πού καταστρέφει ἀντί νά ἀναζωογονεῖ τίς λέξεις, τίς ἰδέες, τά ὑποκείμενα, τούς ἀνθρώπους, τίς ψυχές. Δέν διακρίνει κανείς δυνάμεις, ὑποκείμενα ἀξιῶν, ἀρχῶν, ἰδεῶν, πολιτικῆς ἠθικῆς, εἰλικρινοῦς συγγνώμης πού μποροῦν ἤ τολμοῦν νά ἀναδείξουν ἕναν λόγο, μιά παιδεία, μιά ἠθική μνήμης κι ἀλήθειας γιά τό παρελθόν καί σχεδίου γιά τό μέλλον τῆς χώρας. Ὅταν ἀποπειρῶνται τό τελευταῖο πρόκειται γιά χυδαία, λαθραία κλοπή ἰδεῶν μου, πού δεκαετίες συκοφάντησαν καί πολέμησαν βάρβαρα, ὅπως ἔγινε τήν προεκλογική περίοδο. Ἀπουσιάζει ὁ λόγος, ἡ παιδεία, τό πνεῦμα, ὁ πολιτισμός τοῦ διαλόγου, τοῦ σεβασμοῦ τοῦ ἄλλου, γιατί ἐπί δεκαετίες ἦταν ἐχθρικοί μ’ αὐτά.

Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορική ἀλήθεια ἡ ὁποία εἶναι πλέον ὁρατή ὄχι μόνο στήν κομματική ἀλλά καί στή δημόσια σφαίρα. Ποτέ καί σέ καμμία χώρα τῆς Εὐρώπης ἀλλά καί τοῦ κόσμου, ἐξ’ ὅσων γνωρίζω, δέν ὑπῆρξε ἕνα τόσο ὑπερβολικό ἐπίπεδο ἀνευθυνότητας γιά τίς τῦχες ἑνός πολιτικοῦ κόμματος, μιᾶς πολιτικῆς παράταξης. Ἀκόμη καί τό σύστημα τῆς ἄλλης παράταξης, τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἔδειξε πολύ μεγαλύτερη ὑπευθυνότητα καί σεβασμό γιά τίς τῦχες καί τό μέλλον της.

Στήν περίπτωση τοῦ ΠαΣοΚ ἐπιβλήθηκαν ἀπό ἐξωθεσμικά κέντρα ἐπιλογές οἱ ὁποῖες ἐμπεριεῖχαν, ὅπως ἦταν γνωστό γι’ αὐτούς πού ἔχουν μνήμη τοῦ ΠαΣοΚ, τήν ἦττα καί τόν διασυρμό τῆς παράταξης. Ὁ διασυρμός τῆς 16ης Σεπτεμβρίου ἦταν προαναγγελθέν γεγονός. Μίλησα γι’ αὐτόν τότε. Δυστυχῶς στήν πολιτική ἔρχεται ἡ στιγμή πού ἡ ἱστορία σέ ἐκδικεῖται γιατί τήν προσέβαλες. Στό ΠαΣοΚ προσεβλήθη βάναυσα καί πολλές φορές. Τόσο γι’ αὐτόν τόν χῶρο, μέ τά δεσμά καί τίς μεγάλες παθολογίες, ὅσο καί γιά τήν δημόσια σφαίρα, τό ἱστορικό αἴτημα εἶναι ὁ λόγος, ἡ πολιτική παιδεία, ὁ διάλογος καί ὄχι τό ἐπαρχιώτικο debate. Μπορεῖ τό πολιτικό σύστημα, ἡ κοινωνία πολιτῶν, ἡ κυβέρνηση νά ἐγγυηθεῖ συνθῆκες ἰσηγορίας, διαλόγου; Δέν τό κάνει τό ὑπαρκτό, ἐπίσημο πολιτικό τοπίο. Δέν τό ἔκανε ἡ κυβέρνηση. Ἀκολουθεῖ τούς διαδρόμους τῶν προηγούμενων, πού ὁδηγοῦν στόν καθεστωτισμό. Αὐτός ὅμως εἶναι ὁ δρόμος τῆς παρακμῆς, ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἀνάγκη νά σκέφτεται καί νά συνομιλεῖ. Ἐνῷ σήμερα εἶναι ἄφωνη, βουβή, δύσλεκτη ἤ φλύαρη.

ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ. Μιχάλης Χαραλαμπίδης, 20/9/07


Δεν υπάρχουν σχόλια: