Σάββατο, 25 Ιουλίου 2009

Kρυμμένη πίσω από οκταόροφα κτίρια η Φιλιππιάδα!

Σύντομο Ιστορικό των Πολεοδομικών Θεμάτων του Δήμου Φιλιππιάδας.


Το πρώτο Διάταγμα για τα πολεοδομικά θέματα του Δήμου Φιλιππιάδας υπογράφηκε στις 17 Οκτωβρίου του 1953 και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 309/1953, τεύχος Α. Με το διάταγμα αυτό εντάχθηκαν στο σχέδιο 400 περίπου στρέμματα. Η περιοχή χωρίστηκε σε δύο τομείς, τον τομέα Α, του κέντρου και τον τομέα Β της περιφέρειας. Και στους δύο τομείς δόθηκε η δυνατότητα για ανέγερση διώροφων κτισμάτων, με επιτρεπόμενο ύψος μέχρι 8.50 μ και συνεχές σύστημα Δόμησης. Η διαφορά μεταξύ των δύο τομέων αφορούσε κυρίως στα όρια αρτιότητας και στην επιτρεπόμενη κάλυψη.Μετά την παρέλευση 20 ετών και συγκεκριμένα στις 19 Μαίου του 1973 ο τότε Νομάρχης Πρέβεζας υπέγραψε την αρ. Τ.Υ 3506 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 170/1973 τεύχος Δ), με την οποία επετράπη, σε όλη την έκταση της Φιλιππιάδας, η κατασκευή τρίτου ορόφου με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 11.50μ, ενώ μειώθηκαν σημαντικά τα όρια αρτιότητας και αυξήθηκε η επιτρεπόμενη κάλυψη.Μέχρι σήμερα 56 χρόνια μετά την 17/10/1953 η Φιλιππιάδα χτίζεται χωρίς σχέδιο.Δύο ήταν οι κύριοι μηχανισμοί που παρανόμως εφαρμόσθηκαν στην Φιλιππιάδα προκειμένου να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε γη.Πρώτον η άναρχη και χωρίς υποδομές δόμηση σε περιοχές που χαρακτηρίζονταν ως οικισμοί προ του 1923 με απλές βεβαιώσεις Δημάρχων.Δεύτερον η υιοθέτηση των μεγίστων υψών κτηρίων (24 και 21 μέτρα αντίστοιχα για τους δύο τομείς) που προβλέπονταν στο ΓΟΚ του 1985. Η οικοδόμηση με βάση τις προβλέψεις του ΓΟΚ του 1985 έλαβε χώρα κυρίως κατά την τελευταία 10ετία (μετά δηλ. το 2000).Η παράνομη υιοθέτηση των μεγίστων υψών του ΓΟΚ του 1985 συνίσταται στο γεγονός ότι ο ΓΟΚ/85 έχει τροποποιηθεί με τον Ν2831/2000 ο οποίος ορίζει ρητά: "Ειδικές διατάξεις σχετικά με τα επιτρεπόμενα ύψη κτηρίων .... που καθορίζουν ύψη κτηρίων ... αριθμητικά ... ΚΑΤΙΣΧΥΟΥΝ των διατάξεων της παρ. 7."(δηλ. των διατάξεων του ΓΟΚ 85). Αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική διατύπωση του ΓΟΚ/85 περιείχε την λέξη αριθμητικά, λέξη η οποία παραλήφθηκε από το νόμο μερικούς μήνες μετά την πρώτη του δημοσίευσή του με αντίστοιχη τροπολογία, για να επανέλθει 15 χρόνια αργότερα και αφού διαπιστώθηκε ότι ήδη είχαν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα σε ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Τα ψηλά κτήρια άρχισαν σιγά-σιγά να δημιουργούν έντονο προβληματισμό τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και στους επισκέπτες αλλά και στους απλούς διερχόμενους από την πόλη καθώς κανείς δεν μπορούσε να κατανοήσει πως είναι δυνατόν να επιτρέπεται η τόση ψηλή δόμηση στην Φιλιππιάδα, όταν δεν επιτρεπόταν σε μεγαλύτερες πόλεις (Πρέβεζα, Ιωάννινα).Ο προβληματισμός αυτός οδήγησε το νέο Δήμαρχο κ. Δ. Γιολδάση και το Δημοτικό Συμβούλιο, ενόψει μάλιστα και της προσπάθειας ανάθεσης μελέτης για σύνταξη νέου Σχεδίου Πόλης, να προσπαθήσει να ‘’ισορροπήσει’’ κάπως τα πράγματα, προτείνοντας στο ΥΠΕΧΩΔΕ την αναστολή της δυνατότητας κατασκευής κτηρίων με ύψος 24 μ, και την εφαρμογή ‘’μειωμένου’’ μέγιστου ύψους τα 15.80 (12.80 + 3.0 για την κατασκευή PILOTIS) έως την έναρξη εφαρμογής του νέου Σχεδίου Πόλης.Το ΥΠΕΧΩΔΕ, και αφού εν τω μεταξύ είχε ήδη εγκρίνει την πρόταση του Δήμου Φιλιππιάδας, με το υπ’ αριθ. 6939/12/2/2009 κατ’ επείγον έγγραφο της Δ/σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, ενημερώνει τον Δήμο Φιλιππιάδας ότι το νόμιμο ύψος είναι το προβλεπόμενο από την παραπάνω μνημονευθείσα απόφαση του Νομάρχη του 1973 δηλ. τα 11,50μ και όχι τα προβλεπόμενα από τον ΓΟΚ του 85 (24/21μ.) και καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες να τηρήσουν την νομιμότητα.Από αυτή την στιγμή αποκαλύπτεται κατά το πλέον επίσημο τρόπο ότι η οικοδομική δραστηριότητα στην Φιλιππιάδα είναι εν πολλοίς παράνομη.

Τα γεγονότα που ακολούθησαν εν συντομία έχουν ως εξής:

Την 11/03/2009 δημιουργείται στην Φιλιππιάδα Επιτροπή Πολιτών Φιλιππιάδας με στόχο την εφαρμογή του νόμιμου ύψους των 11.50 μ και την άμεση σύναξη Γ.Π.Σ. Σχεδόν ταυτόχρονα δημιουργείται το blog www.filoiko.blogspot.com το οποίο μέλει να παίξει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες που καταβάλει η επιτροπή για την υλοποίηση των στόχων της.

Την 20/3/2009 το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιππιάδας αποφασίζει ομόφωνα να εφαρμόσει από τούδε και στο εξής το νόμιμο ύψος των 11.50 μ. και να προχωρήσει στην απαραίτητες ενέργειες για την άμεση σύνταξη Γ.Π.Σ.

Την 8/4/2009 με πρωτοβουλία της Επιτροπής Πολιτών διενεργείται ημερίδα με ομιλητή τον κ. Σκλαβούνο με θέμα «Η σημασία της χαμηλής δόμησης σε μια μικρή επαρχιακή πόλη» η οποία στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Στην συνάντηση αυτή παρίσταται και αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΗ η οποία ανακοινώνει την κατ’ αρχήν θέση της μετά από προηγούμενη συζήτηση που διεξήχθη στην Διοικούσα στην οποία είχε προσφύγει η Επιτροπή Πολιτών.

Την 12/5/2009 ο Νομάρχης Πρέβεζας μετά από συνάντηση που είχε με την Επιτροπή Πολιτών σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η απουσία Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού εμποδίζει την ανάπτυξη και αποτελεί την γενεσιουργό αιτία πολλών προβλημάτων στο Δήμο Φιλιππιάδας και ξεκαθαρίζει ότι είναι αυτονόητη η υποχρέωση των υπηρεσιών να εφαρμόζουν την νομιμότητα.

Την 27/05/2009 συνεδριάζει η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/Τμήμα Ηπείρου στο Ξενοδοχείο Βυζαντινό Άρτας με θέμα τα Πολεοδομικά Προβλήματα του Δήμου Φιλιππιάδας. Γίνεται δεκτή η εισήγηση που είχε προετοιμασθεί από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΗ σύμφωνα με την οποία είναι επιτακτική ανάγκη η ταχύτατη σύνταξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ότι οι όροι δόμησης που ισχύουν σήμερα είναι σαφείς. Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνεται επίσης η πρόθεση του ΤΕΕ/ΤΗ να διοργανώσει σε συνεργασία με το κεντρικό ΤΕΕ ημερίδα με θέμα: «Ο μεταπολεμικός σχεδιασμός της μικρής Ελληνικής Πόλης – Η πόλη της Φιλιππιάδας». Στην απόφαση της Αντιπροσωπείας γίνεται λόγος για την μεταπολεμική ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της ιδιωτικής περιουσίας, για τις ευθύνες της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και μέρους του Τεχνικού κόσμου ενώ επισημαίνεται ότι στη περίπτωση της πόλης της Φιλιππιάδας συσσωρεύτηκαν όλες οι δυσλειτουργίες της παραγωγής του δομημένου περιβάλλοντος στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα.

Με το από 2/6/2009 έγγραφό της η Επιτροπή Πολιτών Φιλιππιάδας ζητά να συναντηθεί με το αρμόδιο υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Σ. Καλογιάννη προκειμένου να συζητήσει μαζί του τα προβλήματα και τρόπους αντιμετώπισης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: