Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Περιέχοντας σημαντικές ασάφειες, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1775 Β΄/26.08.2009) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Υ7α/ΓΠ.οικ.112498/18.08.2009) που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Η απόφαση αυτή υπογράφεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Δ. Αβραμόπουλο, την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φ. Πάλλη - Πετραλιά και τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Λέγκα.
Παραμένει η εκκρεμότητα της άσκησης της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων για τα επόμενα οκτώ χρόνια (μόνο γιά όσους ασκούσαν καθήκοντα κατά τη δημοσίευση του Ν.3762). Oι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να παρέχουν στους εργαζόμενους τους υπηρεσίες ιατρικής της εργασίας, απαιτείται να αναζητούν, μέσω του Ιατρικού Συλλόγου της περιοχής τους και των όμορων νομών , Ειδικό Ιατρό Εργασίας και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον ούτε και από τους όμορους νομούς (με σχετική βεβαίωση των Ιατρικών Συλλόγων), μπορούν να αναθέσουν καθήκοντα σε ιατρούς που δεν κατέχουν την ειδικότητα, με την προϋπόθεση ότι ασκούσαν καθήκοντα κατά τη δημοσίευση του Ν.3762. (Για όσους ασκούσαν μη σύννομα καθήκοντα Ιατρικής της Εργασίας, η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, θα πρέπει να ζητήσει εφαρμογή πειθαρχικών μέτρων από τους Ιατρικούς Συλλόγους και το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
Μετά την εγγραφή Ειδικών Ιατρών Εργασίας στους αντίστοιχους Ιατρικούς Συλλόγους , οι ειδικευμένοι ιατροί στην Ιατρική της Εργασίας αναλαμβάνουν τις θέσεις αυτές.
Οι ιατροί που ασκούν καθήκοντα Ιατρικής της Εργασίας, μετά από σχετική αίτηση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οφείλουν συμπληρώσουν τα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας που τους λείπουν, ώστε να αποκτήσουν τον τίτλο, αποκλειστικά μέσα στην επόμενη οκταετία, μετά από εξετάσεις.
Μπορούν να ασκηθούν στα τμήματα που τους λείπει σχετική εκπαίδευση ως υπεράριθμοι και είναι υποχρεωμένοι να ολοκληρώσουν διπλωματική εργασία.
Ολοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να παρακολουθήσουν 12μηνη θεωρητική εκπαίδευση (με εξαίρεση τους Γενικούς Ιατρούς, για τους οποίους υπάρχει η πρόβλεψη του μοντέλου της θερινής παρακολούθησης, είτε των τριήμερων εντατικών μαθημάτων).
Να επισημανθεί επίσης ότι μετά την απόκτηση τίτλου δεύτερης ιατρικής ειδικότητας, μόνο μία μπορεί να ασκείται με βάση τη νομοθεσία.
Παρά τις ασάφειες που υπάρχουν στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, είναι απαραίτητο να εφαρμοσθεί από τους Ιατρικούς Συλλόγους και τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, από όλους τους Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας, ώστε να πάψει να οξύμωρο να υπάρχουν ειδικευμένοι που παραμένουν άνεργοι είτε υποαπασχολούμενοι.
Σημαντική ασάφεια είναι άν μπορεί κανείς να είναι ταυτόχρονα εκπαιδευόμενος και να ασκεί καθήκοντα (δηλαδή να ιδιωτεύει και ταυτόχρονα να είναι υπεράριθμος ειδικευόμενος σε Δημόσιο Νοσοκομείο).
Αλλά είναι ασαφές επίσης μέχρι πότε μπορούν να κατατίθενται αιτήσεις για την απόκτηση της ειδικότητας, από όσους ασκούν καθήκοντα κατά τη δημοσίευση του Ν.3762.


Για πληροφορίες: Θ.Κ. Κωνσταντινίδης, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος. E-mail: tconstan@med.duth.gr, τηλ.: 6938909510, 6978297852, fax: 2551030521.
αναρτηθηκε απο Σιδερη Αργυρη Σαββατο 29/8/09

Δεν υπάρχουν σχόλια: