Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Γείωση Καραμπάτου στον Δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα.

Αρνήθηκε ο Γραμματέας του Επιμελλητηρίου Καλαμάτας την πρόσκληση του Δημάρχου Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκη για την τελετή αδελφοποίησης του Δήμου Καλαμάτας με την Κινέζικη Πόλη Σιάν.

Στην απαντητική του επιστολή ο Κος Καραμπάτος επικαλείται τις έντονες διαφωνίες του για την απειλή που δέχονται οι τοπικές και γενικότερα οι Ελληνικές επιχειρήσεις εξ αιτίας της εξαγωγικής πολιτικής που ασκεί η Κίνα με αποτέλεσμα τις αθέμιτες και πρωτόγνωρα επικίνδυνες εμπορικές πρακτικές.

Με το γάντι ο κος Καραμπάτος στην επιστολή του Γειώνει τον Δήμαρχο Καλαμάτας Παναγιώτη Νίκα και του καθιστά σαφές ότι δεν πρόκειται να παραστεί στην τελετή αδελφοποίησης.

Συγκεκριμένα η επιστολή του Κου Καραμπάτου αναφέρει τα εξής: ......

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,
Από τη θέση του Προέδρου του Επιμελητηρίου έχω επανειλημμένα εκφράσει με διάφορους τρόπους και δια των Μέσων τον γενικότερο προβληματισμό μου για την απειλή, που δέχονται πολλές τοπικές και γενικότερα ελληνικές επιχειρήσεις από την εξαγωγική πολιτική της Κίνας. Έχω επίσης εκφράσει τις επιφυλάξεις μου για το είδος των σχέσεων, που μπορούν να καλλιεργηθούν με μια χώρα που λειτουργεί με αποκλειστικό γνώμονα τα δικά της συμφέροντα και απειλεί τις οικονομίες παγκοσμίως με αθέμιτες και πρωτόγνωρα επικίνδυνες εμπορικές πρακτικές.

Συγκεκριμενοποιώντας τον εν λόγω προβληματισμό στην περιοχή μας, σημειώνω –ότι είναι ήδη πασίγνωστο στους συμπολίτες μας- την αθρόα δηλαδή παρουσία Κινέζων εμπόρων και παραεμπόρων, που δεν τηρούν την ελληνική νομοθεσία (αδειοδοτήσεις, φορολογία κ.λπ.) και που λόγω χαμηλού κόστους εργατικών αλλά και χαμηλής ποιότητας προϊόντων, βοηθούσης και της υποστηρικτικής πολιτικής της Χώρας τους, έχουν κυριολεκτικά «γονατίσει», χωρίς καμιά αντίσταση από πλευράς των τοπικών αρχών, το νόμιμο εμπόριο της περιοχής μας.

Σημειώνω επίσης την διαδεδομένη απάτη με την τυποποίηση και διανομή, ως δήθεν ελληνικών, αμφίβολης ποιότητας και προέλευσης ελαιολάδων κ.ο.κ.
Άποψή μου είναι, ότι η όποια αδελφοποίηση δεν θα πρέπει να αποτελεί δράση επικοινωνιακού μόνο χαρακτήρα, ούτε, πολύ περισσότερο δράση μονομερώς επωφελή για τη μία πλευρά, αλλά δράση με ουσιαστικό περιεχόμενο και αμοιβαία επωφελή για τις αδελφοποιημένες περιοχές.

Θα περίμενα, λοιπόν, να δω εκ μέρους του Δήμου μια Μελέτη Κόστους - Οφέλους, που να αφορά στα υπέρ και τα κατά της αδελφοποίησης για τον παραγωγικό ιστό της Μεσσηνίας και κυρίως σε τρόπους εξομάλυνσης των υφιστάμενων σήμερα προβλημάτων των εμπορικών σχέσεων, που η άλλη πλευρά θα καλείτο προηγουμένως να αποδεχθεί και να σεβαστεί. Κάτι τέτοιο δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα και ειλικρινά, όσο και αν το επιθυμώ, δεν δύναμαι να κατανοήσω, εάν και με ποιο τρόπο έχει οργανωθεί η άμυνα της περιοχής μας απέναντι στην συνολική επικράτηση των ειδών προέλευσης Κίνας και στον κίνδυνο εξόντωσης τόσων μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρηματιών-συμπολιτών μας.
Έχω, λοιπόν, ζητήσει να ληφθεί υπόψη ο παραπάνω προβληματισμός εν όψει της αδελφοποίησης Καλαμάτας-με την πόλη ΣΙΑΝ και της υπογραφής του σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, προκειμένου να προστατευτεί στοιχειωδώς ο επιχειρηματικός κόσμος της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας.

Δυστυχώς, μέχρι αυτή την ώρα ουδεμία σχετική πληροφόρηση έχω εκ μέρους σας και ως εκ τούτου, διατηρώντας τις επιφυλάξεις μου και συναισθανόμενος τις ευθύνες μου απέναντι στις επιχειρήσεις του νομού μας, είμαι υποχρεωμένος, αφού σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, να μην την αποδεχθώ και να μη παραστώ στην τελετή αδελφοποίησης.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Καραμπάτος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου Μεσσηνία

Δεν υπάρχουν σχόλια: