Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

Κλείνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 20 ΚΕΠ. Εξαίρεση από το νόμο για τις προλήψεις ζητούν οι συμβασιούχοι έργου

Τον κίνδυνο να κλείσουν 20 ΚΕΠ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, καθώς αυτά στελεχώνονται αποκλειστικά από συμβασιούχους έργου, επισείει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΚΕΠ.

Σε επιστολή της προς τον αρμόδιο υπουργό Εσωτερικών, μα και προς τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης της Βουλής, η ομοσπονδία τονίζει τα σοβαρά προβλήματα που δημιουργούνται στα ΚΕΠ με την εφαρμογή του νέου νόμου για τις προσλήψεις.

Μέχρι σήμερα ένα από τα βασικά προσόντα για την πρόσληψη στα ΚΕΠ ήταν να υπήρχε ήδη εμπειρία σε αυτά. Μόνο σε περίπτωση που δεν υπήρχε άλλο προσωπικό με εμπειρία , ήταν δυνατός ο διορισμός υποψηφίων χωρίς εμπειρία.

Επιπλέον η ομοσπονδία ζητεί την εξαίρεση των υπαλλήλων των ΚΕΠ με συμβάσεις έργου - οι οποίοι έχουν αποκομίσει μια σημαντική εμπειρία και στηρίζουν έναν αναμφίβολα επιτυχημένο θεσμό- από το νέο νόμο για τις προσλήψεις.

Τέλος, η ομοσπονδία θέτει δυο ακόμη σημαντικά ζητήματα για τους εργαζόμενους των ΚΕΠ, όπως είναι η αναγνώριση της προϋπηρεσίας και η άνιση μισθολογική αντιμετώπιση των υπαλλήλων των ΚΥΠ ΟΤΑ Β’ βαθμού, οι οποίοι αμείβονται με πολύ χαμηλότερους μισθούς από τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΚΕΠ:

Αξιότιμε κε Υπουργέ,

Με αφορμή τις συναντήσεις μας θεωρούμε ότι μπορούμε να συμβάλουμε με τις δικές μας θέσεις-σκέψεις ώστε να επιτύχουμε την εργασιακή συνέχεια των συναδέλφων μας με συμβάσεις έργου σε συνδυασμό με την προστασία του θεσμού από ανεπιθύμητες παρενέργειες που επίκειται να παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον με τις ριζικές αλλαγές των προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα.

ΚΕΠ-ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Εδώ και λίγα χρόνια έγινε μια προσπάθεια ανατροπής του υπάρχοντος καθεστώτος στη δημόσια διοίκηση. Με μια θαυμάσια τεχνοκρατική ιδέα θεσμοθετήθηκαν τα ΚΕΠ βασιζόμενα στην πλήρη ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη. Στελεχώθηκαν κυρίως από νέους ανθρώπους με σχέση εργασίας συμβάσεων έργου που δεν μολύνθηκαν από τη νοοτροπία της υπόλοιπης Δημόσιας Διοίκησης και έδωσαν καίριο χτύπημα στη γραφειοκρατία ενώ σχεδόν το σύνολο έστησε με τα ιδία του τα χέρια ακόμα και τον εξοπλισμό της υπηρεσίας τους.
Το τι προσφέρουν μέχρι στιγμής τα ΚΕΠ απαντάται από τον ίδιο τον κόσμο:
• Άμεση εξυπηρέτηση και φιλική διάθεση σε όλα τα νόμιμα αιτήματά του κυρίως σε θέματα συμπολιτών μας με μεγάλη πολυπλοκότητα.
• Έλεγχος της Δημόσιας Διοίκησης και εντοπισμός των υπηρεσιών της που είναι ανεπαρκείς: Η λειτουργία των ΚΕΠ αποκάλυψε μια σειρά υπηρεσιών που κωλυσιεργούν και ταλαιπωρούν τον πολίτη.
• Περιορισμός της διαφθοράς αφού οι πολίτες βρήκαν μια «όαση» στο χάος της Δημόσιας Διοίκησης και δεν ήταν αναγκασμένοι πλέον να αποταθούν για τα αιτήματα τους απευθείας στις διεφθαρμένες υπηρεσίες ή στους μεσάζοντες.
Θέλουμε να αντιληφθείτε ότι ο θεσμός των ΚΕΠ είναι χρυσή ευκαιρία για κάθε πολιτική εξουσία να χρησιμοποιήσει νέο κόσμο και μορφωμένο εκπαιδευμένος από το σύστημα εναντίον του ίδιου του συστήματος.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε τις δυνατότητες που θα μπορούσε να παρέχει μια τέτοια υπηρεσία και να διευκρινίσει το ρόλο του θεσμού στην μετεξέλιξη του δημοσίου τομέα.
Σήμερα τα ΚΕΠ έχουν ξεφύγει από την πραγματική τους αρχική αποστολή που αυτή δεν ήταν άλλη από την απόδοση ποιοτικών υπηρεσιών προ τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Δυστυχώς σήμερα έχουν μετατραπεί σε «χωματερή της δημόσιας διοίκησης» διεκπεραιώνοντας στην ουσία ότι αποτελεί «αγγαρεία» για την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση.
Το προσωπικό του θεσμού θα πρέπει να εκμεταλλευτεί με πιο ουσιαστική και ποιοτικότερη απασχόληση με πιο σύνθετες αλλά συνάμα ποιοτικές υπηρεσίες.
Θα πρέπει άμεσα να επανεξεταστεί τι θέλουμε από αυτό τον θεσμό και να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο τόσο την υποδομή του αλλά κυρίως το έμπειρο πλέον προσωπικό.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ζητούμε:

 Προκήρυξη των διπλασίων θέσεων εργασίας του συνόλου των θέσεων από τις ήδη συστημένες με το ΦΕΚ 1882Β/04-09-2009 καθώς και τις υπολειπόμενες του ΦΕΚ 294Β/5-3-2007 ακριβώς με το καθεστώς που διέπεται από το ν3200/2003 αρ.24 και αναφέρει ρητά:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μετά από γνώμη του οικείου φορέα συνιστώνται στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π.. Με την ίδια ως άνω απόφαση καθορίζονται και οι ειδικότητες του κλάδου αυτού. Προσόντα διορισμού σε θέσεις του παραπάνω κλάδου ορίζονται τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 50/2001 αντίστοιχων ειδικοτήτων. Επιπλέον, απαιτείται εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Π., η διάρκεια της οποίας καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη, καθώς και γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ως χρόνος εμπειρίας σε θέματα λειτουργίας Κ.Ε.Π. λογίζεται και ο χρόνος απασχόλησης με οποιαδήποτε σχέση στα Γραφεία του Πολίτη που λειτουργούν στους Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΣΤΕΡΙΑΣ. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Ε.Π. είναι δυνατός ο διορισμός υποψηφίων χωρίς εμπειρία.» [Η προκήρυξη και επιλογή του εν λόγω προσωπικού γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π. κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Εσωτερικών, – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 3345/05, ΦΕΚ-138 Α’ ]

 Εξαίρεση και των συναδέλφων με συμβάσεις έργου στο θεσμό με τη συμπλήρωση στο άρθρο 8 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ» η έξης φράση:
«Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου εξαιρείται το ιατρικό προσωπικό , οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταμείων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και για τον κλάδο Δ.Υ.Π. (Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) μέχρι και τη σύσταση και προκήρυξη των θέσεων αυτών για τους οποίους η κατάρτιση συμβάσεων έργου, προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν» .
Είναι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο ότι στο υπάρχον προσωπικό που απασχολείται σήμερα με συμβάσεις έργου στο θεσμό, η φύση της εργασίας τους είναι ιδιαίτερη αφού ασχολούνται με πολλά αντικείμενα και έχουν ευρεία γνώση της λειτουργίας όλων των δημοσίων υπηρεσιών καθώς και των αναγκών των πολιτών μετά από την καθημερινή συναλλαγή τους με αυτού κάνει την εμπειρία τους χρήσιμη όχι μόνο για το θεσμό αλλά και για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης.
Επιπρόσθετα ,με δεδομένη την πολιτική βούληση, όπως αυτή εκφράστηκε στις τελευταίες συναντήσεις μας , ώστε ο θεσμός να επεκταθεί ακόμα περισσότερο, το προσωπικό του θεσμού με συμβάσεις έργου με την εμπειρία του, θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος με σκοπό να στελεχώσει και να οργανώσει τα νέα ΚΕΠ.

 Την άμεση και οριστική ικανοποίηση του αιτήματος μας για αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας, της οποίας επωφελείται καθημερινά και πολλαπλώς η Δημόσια Διοίκηση σε όλες τις εκφάνσεις της παροχής της εργασίας μας κάτι που είχε αναγνωριστεί και είχε ανακοινωθεί στην Ομοσπονδία μας από την απερχόμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣ και συγκεκριμένα από τον αρμόδιο Υφυπουργό για τα ΚΕΠ κο Χρ. Ζώη ,ότι μέσα στο 2010 θα ερχόταν νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση του θέματος ,αφού τόσο τα επιχειρήματα μας αλλά και οι δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συναδέλφους ,αποτελούν μονόδρομο. Επιγραμματικά σας αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις:
i) το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη αναγνωρίσει πλήρως την προϋπηρεσία πρώην συναδέλφων μας σε ΚΕΠ, οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε θέσεις μονίμου προσωπικού σε διάφορες υπηρεσίες του ως άνω Υπουργείου και χαίρουν, για την ίδια ακριβώς εργασία που παρείχαμε και εμείς, όλων των δικαιωμάτων μισθολογικής ανέλιξης, που ο νόμος αναγνωρίζει.
ii) οι συνάδελφοι μας εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, οι οποίοι πληρώντας τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 164/2004, τοποθετήθηκαν σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους οικείους φορείς, έλαβαν αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους στα ΚΕΠ για το χρόνο που το π.δ. απαιτούσε .

 Να λυθεί άμεσα η άνιση μισθολογική αντιμετώπιση των υπαλλήλων των Κ.Ε.Π. ΟΤΑ Β΄ βαθμού, οι οποίοι αμείβονται με σημαντική διαφορά σε σχέση με τους υπαλλήλους των Κ.Ε.Π. των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

 Την θέσπιση ειδικού νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για το θεσμό ξεκινώντας με τη θέσπιση διατάξεων ώστε ο θεσμός να περάσει εξ ολοκλήρου στους εργαζομένους του θεσμού και συγκεκριμένα του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με σκοπό τη διοίκηση των κατά τόπους ΚΕΠ αποκλειστικά από τον κλάδο.

Επιπλέον θα πρέπει να λάβετε άμεσα υπόψη το γεγονός ότι μέχρι και το τέλος του Δεκέμβρη κλείνουν τουλάχιστον 20 ΚΕΠ καθώς λειτουργούν αποκλειστικά με συμβασιούχους έργου και κάτι τέτοιο θα ήταν πλήγμα για την αξιοπιστία και την γενικότερη εικόνα του θεσμού.
Είμαστε στη διάθεση σας για οτιδήποτε θέμα αφορά το θεσμό και την εξέλιξη του με κύριο γνώμονα όμως το σεβασμό και την αναγνώριση από μεριάς πολιτικής ηγεσίας του ρόλου του προσωπικού που με τόσο κόπο έστησε, εδραίωσε και καταξίωσε τα ΚΕΠ στη συνείδηση των συμπολιτών μας. Στα παραπάνω θα πρέπει να έχετε στο νου σας ότι, οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ έχουν εξασφαλίσει τη συμπαράσταση της κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζετε τόσο σε εμάς αλλά και σε επίσημες μετρήσεως του ΥΠΕΣ και θα την έχουν αρωγό σε ενδεχόμενες κινητοποιήσεις μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: