Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Βαδίζοντας στην Οδό της Αξιοκρατίας..................

Ως επιτυχόντες και μη διοριστέοι, του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 1998, απέναντι σε μια προκήρυξη, με αντισυνταγματικές διατάξεις (που υπήρξαν σ΄ αυτή), ακολουθήσαμε από την αρχή την οδό της νομιμότητας, διεκδικώντας την άρση της αδικίας που είχε συμβεί εις βάρος μας, με τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μετά από οκτώ χρόνια δικαστικής-ψυχικής ταλαιπωρίας, η ολομέλεια του Σ.τ.Ε. με την ομόφωνη (29-0) απόφασή της, την 2396/2004 μας δικαίωσε κρίνοντας αντισυνταγματική την προκήρυξη του διαγωνισμού και τους νόμους 2190/94 αρθ.16, παρ.5 και 6 (αφορούσε στην επιλογή της μιας νομαρχίας και των δέκα φορέων σ΄αυτή) και 1586/86 αρθ.17 παρ.13 (αφορούσε στην ποσόστωση 50%-50% μεταξύ των Γενικών και Τεχνικών Λυκείων). Θα περίμενε κανείς ότι μετά από αυτή την εξέλιξη, η δικαίωσή μας θα σήμαινε και το τέλος της ταλαιπωρίας μας... κάτι που δεν έγινε.

Μετά από αυτό το γεγονός, και ύστερα από πολλούς αγώνες, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών, κατέθεσε στη Βουλή τον ν. 3320/2005 αρθ.5 (ανασύνταξη πινάκων) που καλούσε όλους τους επιτυχόντες να υποβάλλουν συμπληρωματική νέα αίτηση. Υποτίθεται ότι το θέμα μας ρυθμίστηκε με αυτό τον τρόπο, αποκαθιστώντας μια αδικία του παρελθόντος για όλους τους επιτυχόντες, δημιουργώντας όμως μία άλλη. Διορίστηκαν μόλις 503 επιτυχόντες από όλες τις κατηγορίες (Π.Ε, Τ.Ε, Δ.Ε), χωρίς να αρθούν οι παραπάνω αντισυνταγματικότητες κατ΄ουσίαν, αφού παρέμειναν στις θέσεις τους οι παράνομα διορισμένοι (άν και ανασύνταξη πινάκων). Επίσης παρατηρήθηκαν και πάρα πολλές παρανομίες, στην παραπάνω διαδικασία.

Ύστερα από όλα αυτά, είναι άδικο και ηθικά απαράδεκτο να εφαρμόζει η Πολιτεία τη χρηστή και επιεική διοίκηση επιλεκτικά, μόνο προς όφελος των παράνομα διορισμένων και να γυρίζει επιδεικτικά την πλάτη σ΄ εμάς, οι οποίοι αν και με μεγαλύτερη βαθμολογία και δικαιωθέντες δικαστικά παραμένουμε αδιόριστοι.

Γνωρίζουμε ότι η αρχή της ισότητας που καθιερώνεται με το άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος, αποτελεί νομικό κανόνα ο οποίος επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες και δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό νομοθέτη όσο και την Διοίκηση, κατά την επιλογή των διαφόρων τρόπων ρύθμισης, να κινείται μέσα στα όρια που διαγράφονται από την αρχή της ισότητας. Αυτά τα όρια αποκλείουν την έκδηλα άνιση μεταχείριση με την μορφή της εισαγωγής ενός καθαρά χαριστικού μέτρου ή ενός προνομίου μη συνδεομένου προς αξιολογικά κριτήρια. Επιπλέον, η αρχή της αξιοκρατίας υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα να γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και την ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους.

Στην περίπτωση μας όμως δεν εφαρμόζεται η ισονομία, ισοπολιτεία, η αρχή ισότητας των διαγωνιζομένων και η αρχή της αξιοκρατίας για την πρόσβαση στις δημόσιες θέσεις, δικαιώματα κατοχυρωμένα Συνταγματικά για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Εφόσον η Πολιτεία συνεχίσει να αγνοεί την εις βάρος μας αδικία, που η ίδια προκάλεσε και να μη λαμβάνει μέτρα αποκατάστασης, θα φωνάζουμε με όποιο τρόπο διαθέτουμε την αναλγησία και ανευθυνότητα της Διοίκησης, που συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί μετά από έντεκα ολόκληρα χρόνια από την διενέργεια του επίμαχου διαγωνισμού.

Κάνουμε έκκληση στο νέο Υπουργό Εσωτερικών, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει πράξη όσα ευαγγελίζεται, να πάρει τολμηρές αποφάσεις που απαιτούνται, ξεφεύγοντας απο τα δεσμά της πελατειακής – λαϊκιστικής νοοτροπίας τόσων ετών. Να χτίσει μία Διοίκηση του μέλλοντος και όχι με παροχυμένα υλικά του παρελθόντος, αλλά στηριζόμενος στη γνώση, την αξιοκρατία και την εφαρμογή του δικαιώματος της ίσης μεταχείρισης που έχει κάθε Έλληνας πολίτης. Αυτά τα έντεκα χρόνια έχουμε δεί να διορίζονται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στο δημόσιο και εμείς να παραμένουμε στο περιθώριο, άν και έχουμε κριθεί με διαφανείς διαδικασίες (γραπτό διαγωνισμό) και κατέχουμε βαθμολογίες υψηλότερες από τους περισσότερους διορισθέντες του ίδιου διαγωνισμού (παγκόσμια πρωτοτυπία!!!).

Αυτή τη φορά οι συνθήκες έχουν ωριμάσει πιά και ο άμμεσος διορισμός όλων των αδιόριστων επιτυχόντων είναι επιτακτική ανάγκη, σε ένα κράτος που μεταλαμπάδευσε πολιτισμό, τις αρχές, της ισότητας, της ισονομίας και της δημοκρατίας σε ολόκληρο τον κόσμο...

Αδιόριστοι Επιτυχόντες γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 1998.

Δεν υπάρχουν σχόλια: