Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2009

AΠΟ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΣΤΑ ΣΤΡΙΚΑΛΑ














Δεν υπάρχουν σχόλια: