Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Η ΑΒΑΣΤΑΧΤΗ ΕΛΑΦΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ


Του ΓΙΑΝΝΗ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑ

Το αλαλούμ, η προχειρότητα και κυρίως η ελαφρότητα που χαρακτηρίζει την δημόσια διοίκηση και διέπει την λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, αποτυπώνεται στην μικρή, πικρή αλλά και επικίνδυνη για τον τόπο μας ιστορία που ακολουθεί.

Έγινα αποδέκτης συγκεκριμένων καταγγελιών για μια απλή κατά τα φαινόμενα υπουργική απόφαση, η οποία όμως εκτός από τις νομικά αστήρικτες πλευρές της, κρύβει και ένα μεγάλο εθνικό κίνδυνο. Με την απόφαση αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να εκκολαφθεί το αυγό του φιδιού και τότε, ως συνήθως συμβαίνει σ’ αυτή την χώρα, θα τρέχουμε και δεν θα φθάνουμε.

Η υπ’ αριθμ. 58223/Β7/13.07.2009 απόφαση του πρώην Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κ. Σπυρίδωνα Ταλιαδούρου, φέρει τον τίτλο «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Επιστήμη του Διαδικτύου», και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1479 της 22ας Ιουλίου 2009, τεύχος Β΄.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται, για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου (ΠΜΣ-ΕτΔ) στο Τμήμα Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που εδρεύει όμως στην Βέροια.

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ

Πέρα από την αοριστία της, και πέρα από τις άλλες λεκτικές, νομοτεχνικές και νοηματικές αστοχίες, που διανθίζουν το κείμενο της εν λόγω εγκριτικής απόφασης, από την απλή ανάγνωση των διατάξεων αυτών (μόνον του άρθρου 11) ανακύπτουν εύλογα ερωτήματα και απορίες.

Και πρώτα-πρώτα: Νομιμοποιείται (είναι αρμόδιος βάσει του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων και της εν γένει δημοτικής νομοθεσίας) ένας Δήμος να χρηματοδοτεί, και μάλιστα με 100.000 € ετησίως, τη λειτουργία ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος; Και αν τούτο είναι νόμιμο ποιά συγκεκριμένη διάταξη νόμου επιτρέπει σε ένα Δήμο να αναλαμβάνει και να πληρώνει αυτές τις δαπάνες; Διερωτώμαι επί παραδείγματι πώς θα διατεθούν, 55.000 € «για ανθρώπινο δυναμικό», που προφανώς δεν θα μπορεί να συνδέεται με τον Δήμο με καμία σχέση εργασίας, έργου, κ.α. Πώς θα εκταμιευθούν νομίμως αυτά τα χρήματα από το δημοτικό ταμείο;

Ας κάνουμε όμως μια υπόθεση εργασίας και ας δεχθούμε ότι ένας Δήμος μπορεί να χρηματοδοτεί τέτοια (και άλλα παρόμοια) Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Ακραίο μεν, αλλά όχι απίθανο, παράδειγμα: ένας «μειονοτικός» Δήμος, με την καλόπιστη (ή μη) συνεργασία ενός εγχώριου ή ευρωπαϊκού ΑΕΙ, αναλαμβάνει την χρηματοδότηση κάποιου Μεταπτυχιακού Προγράμματος με περιεχόμενο και προσανατολισμούς που βάλλουν ευθέως (ή πλαγίως…) κατά εθνικών συμφερόντων. Με τον τρόπο αυτό ανοίγουν επικίνδυνες ατραποί, τόσο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εκπαίδευση, όσο, ενδεχομένως, και για την Χώρα γενικότερα.

Με την ίδια απόφαση, εκτός από το χρηματικό κόστος, ο Δήμος Βέροιας «προσφέρει επί πλέον την κτιριακή υποδομή και αναλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης αυτής». Ποια είναι αυτή η κτιριακή υποδομή το περιγράφει η διάταξη του άρθρου 9 περ. γ΄ της ίδιας εγκριτικής υπουργικής απόφασης: πέντε αίθουσες ειδικά διαμορφωμένες για Γραμματεία και Γραφεία Διδασκόντων, και μια αίθουσα διδασκαλίας 50 ατόμων εξοπλισμένες με διαδραστικό πίνακα, συσκευές τηλεδιάσκεψης, βιντεοπροβολείς και λοιπά όργανα υποστήριξης του διαδικτυακού έργου».

Στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ-ΕτΔ (www.webscience.gr) δημοσιεύονται εντυπωσιακές φωτογραφίες του κτιρίου, των αιθουσών και του εξοπλισμού, με τον αποκαλυπτικό υπότιτλο: «Το ΠΜΣ ΕτΔ του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στεγάζεται σε ένα πλήρως ανακαινισμένο και λειτουργικό κτίριο που παραχωρείται από το Δήμο Βέροιας, στην οδό Σταδίου 51 (παλαιά Σφαγεία), Βέροια». Εδώ όμως αρχίζουν τα δύσκολα.

ΤΑΧΥΔΑΚΤΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΛΠΑ

Το κτίριο αυτό, που φέρεται να παραχωρεί ο Δήμο Βέροιας στο ΠΜΣ-ΕτΔ, έχει ήδη παραχωρηθεί, το 2005 και για 15 χρόνια, από τον Δήμο Βέροιας στην Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, η οποία παρέλαβε μια παλιά, ημιερειπωμένη αποθήκη (πρώην Σφαγεία), την αναστήλωσε, την αποκατέστησε, την ανακαίνισε, την διαμόρφωσε, την δικτύωσε και την εξόπλισε κατάλληλα, και την μετέτρεψε σε ένα υπερσύγχρονο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αυτό το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων ανακαινίσθηκε, συντηρείται και λειτουργεί με δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΓΓΕΕ) και εξυπηρετεί την υλοποίηση δράσεων της, στη Βέροια και την ευρύτερη Ημαθία.

Δηλαδή, ο Δήμος Βέροιας φέρεται να παραχωρεί στο Μαθηματικό Τμήμα του ΑΠΘ το σύνολο μιας κτιριακής υποδομής, που για 15 χρόνια δεν του ανήκει, και που έχει πληρωθεί από εξειδικευμένες ευρωπαϊκές πιστώσεις για άλλο σκοπό και όχι για Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

Εύλογα ανακύπτουν και εδώ τα ερωτήματα:

--Έχει απεμπολήσει τα δικαιώματά της η ΓΓΕΕ;

--Η αλλαγή χρήσης του κτιρίου, από Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων σε στέγη του ΠΜΣ-ΕτΔ, είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η ΓΓΕΕ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να δημιουργήσει τις δομές εκπαίδευσης των ενηλίκων;

--Το Υπουργείο Παιδείας, δια της ΓΓΕΕ, έχει επενδύσει 500.000 €, για να στεγάσει τελικά ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΑΠΘ, αφήνοντας άστεγες τις δικές του δράσεις;

Και το αλαλούμ δεν έχει τέλος: Η ΓΓΕΕ, όταν ανέλαβε την αποκατάσταση και την για 15 χρόνια πλήρη χρήση και κάρπωση του κτιρίου, ανέλαβε και τις δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του για όλο αυτό το διάστημα. Τώρα, το άρθρο 11 της υπουργικής απόφασης, που εγκρίνει το ΠΜΣ-ΕτΔ, αναφέρει πως τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης της κτιριακής υποδομής τις αναλαμβάνει ο Δήμος Βέροιας.

Υπάρχει «διπλή χρέωση» των δαπανών αυτών ή μήπως πρόκειται για μια ακόμη έκφανση της αβάσταχτης προχειρότητας, που χαρακτηρίζει τις «πρωτοβουλίες» μιας «φιλόδοξης» Δημοτικής Αρχής και όσων άσκεφτα και απερίσκεπτα τις «εγκρίνουν»;

ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΡΑΒΙΓΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: