Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ !!

Δίνουν το δικαίωμα στο κόμμα των οικολόγων-πράσινων,ένα κόμμα που δεν μπήκε(ευτυχώς) στην Βουλή να ζητά να πάρει δημοσίους υπαλλήλους που θα δουλεύουν για αυτούς, δηλ. η τσέπη μας, θα επιβαρυνθεί με υπαλλήλους που αντι να προσφέρουν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες όπως είναι υποχρεωμένοι θα δουλεύουν για τους οικολόγους-πράσινους!!!!

μέλος του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825

Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196

9 Φεβρουαρίου 2010

Αποσπάσεις Δημοσίων Υπαλλήλων στους Οικολόγους Πράσινους βάσει του νόμου 2910/2001 στους τομείς Περιβάλλοντος, Οικονομίας, Πόλεων και Χωροταξίας, Διεθνών σχέσεων, Νομικής υποστήριξης και Λογιστηρίου.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν δημοσίους υπαλλήλους ανεξαρτήτως φύλου, που διαθέτουν τα ανάλογα προσόντα που περιγράφονται πιο κάτω, να δηλώσουν εφόσον το επιθυμούν την πρόθεσή τους να αποσπασθούν από την υπηρεσία στην οποία εργάζονται σήμερα στο δημόσιο στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και να εργασθούν στους Οικολόγους Πράσινους με βάση τις διατάξεις του νόμου 2910/2001 για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και σε θέσεις με βάση τις προδιαγραφές και απαιτήσεις που περιγράφονται αντιστοίχως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στέλνουν τα βιογραφικά στην διεύθυνση

eg_anthropino-dynamikogooglegroups.com μέχρι την 17η Φεβρουαρίου. Ενδιαφερόμενοι που έχουν στείλει βιογραφικό σημείωμα σε προηγούμενη πρόσκληση παρακαλούνται να ξαναυποβάλουν την υποψηφιότητά τους.

Α1_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων (μέχρι 3 θέσεις στην Αθήνα), με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι περιβαλλοντικούς τομείς: βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων, προστασία και βιώσιμη διαχείριση νερού και φυσικών πόρων, προστασία και βιώσιμη διαχείριση φυσικών περιοχών, βιοποικιλότητα, μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βιώσιμη αλιεία, ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον, περιβαλλοντική νομοθεσία και δίκαιο, προστασία και διαχείριση δασικών περιοχών, επικίνδυνες χημικές ουσίες και πράσινη χημεία, πράσινα προϊόντα και περιβαλλοντικά υπεύθυνη παραγωγή. Οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Περιβάλλοντος αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές , κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Α2_ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: (Αθήνα)Ζητείται απόσπαση δημοσίου υπαλλήλου, με πολύ καλή γνώση σε έναν ή περισσότερους από τους κάτωθι τομείς: οικονομικές πολιτικές με έμφαση στην πράσινη οικονομία, μακροοικονομία, δημόσια οικονομικά, κοινωνική οικονομία, φορολογική πολιτική με έμφαση σε θέματα πράσινης φορολογικής πολιτικής, περιφερειακή ανάπτυξη, ασφαλιστικά συστήματα και μεταρρύθμιση ασφαλιστικής πολιτικής. Ο αποσπασμένος δημόσιος υπάλληλος θα õðïóôçñßæåé με τεκμηρίωση, διοργάνωση εκδηλώσεων, συγκέντρωση στοιχείων, έρευνα, επεξεργασία θέσεων τη Θεματική Ομάδα Οικονομίας αλλά και τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις τους στους αντίστοιχους τομείς.

Α_7 Άλλοι Θεματικοί τομείς: Ζητούνται αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων με πολύ καλή γνώση στις παρακάτω θεματικές περιοχές

Διεθνείς Σχέσεις (1 θέση στην Αθήνα) : Πολιτικών επιστημών και διαχείρισης των πολιτικών φαινόμενων και της σύγχρονης δημόσιας πολιτικής σε υπερεθνικό και διεθνές επίπεδο. Εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τους τις διαστάσεις (γεωστρατηγική, οικονομία, εμπόριο, πολιτισμός, δικαιώματα κ.λ.π.) Διεθνών Οργανισμών, Διπλωματικών σχέσεων, Διμερών σχέσεων, Ελληνισμού διασποράς – Ομογένειας, Διεθνών χρηματοδοτήσεων-αναπτυξιακής βοήθειας.

Πόλεις (1 θέση στην Αθήνα) : Ενεργειακός – Κατασκευαστικός τομέας – Πράσινα κτίρια, Δομικά Υλικά Φιλικά στο Περιβάλλον , Εσωτερική περιβαλλοντική Ρύπανση . Αειφόρος πολεοδομικός και Χωροτακτικός Σχεδιασμός, Βιώσιμος Αστικός Σχεδιασμός –Βιώσιμη Πόλη, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Μεταφορές (Μέσα μαζικής μετακίνησης, Οδικά Έργα, Μεταφορά Εμπορευμάτων) Διαδικασία Ανάθεσης Δημοσίων Έργων, Θεσμικό Πλαίσιο Έργα ΓΟΚ.

Α11_ Νομική υποστήριξη. Απόσπαση 2 δημοσίων υπαλλήλων με πτυχίο νομικής στα κεντρικά γραφεία των Οικολόγων Πρασίνων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε κάποια από τα παρακάτω θέματα: Ανθρώπινα δικαιώματα και μεταναστευτική πολιτική, Προστασία του Περιβάλλοντος, Ασφαλιστικά – Εργασιακά δικαιώματα, Συμβάσεις Δημοσίων Έργων.

Οι θέσεις εργασίας απαιτούν ικανότητα οργάνωσης της δουλειάς τους αλλά και συνεργασίας στο πλαίσιο της λειτουργίας των Οικολόγων Πράσινων. Οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι θα υποστηρίζουν τους Οικολόγους Πράσινους στις πολιτικές, κοινοβουλευτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις μέσω της έρευνας της συγκέντρωσης στοιχείων, καθώς και της επεξεργασίας θέσεων στους παραπάνω τομείς.

Α12_ Υπάλληλος λογιστηρίου (Αθήνα). Ζητείται δημόσιος υπάλληλος με πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης με κατεύθυνση τις οικονομικές επιστήμες ή λογιστική, άριστη γνώση λογισμικού γραφείου και καλή γνώση Αγγλικών. Το αντικείμενο της εργασίας περιλαμβάνει γενικές λογιστικές εργασίες (εισπράξεις, πληρωμές, καταχωρίσεις, κλπ), σύνταξη εκθέσεων κλπ. υπό την εποπτεία του ταμία του κόμματος και του λογιστή.

Γενικές απαιτήσεις των θέσεων εργασίας των αποσπασμένων δημοσίων υπαλλήλων:

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες θα αποσπασθούν με βάση τους νόμους Ν. 2910/2-5-01 (ΦΕΚ 91 Α΄), 1895/90 (ΦΕΚ Α' 116), Ν.Δ. 216/74 (ΦΕΚ Α' 367), και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Δείτε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις με βάση τη νομοθεσία.

Οι θέσεις εργασίας είναι απαιτητικές ως προς την ποιότητα της εργασίας που απαιτείται και περιλαμβάνουν:

 • ικανότητα (αυτο)οργάνωσης της δουλειάς τους αλλά και συνεργασία σε ομάδα που απαιτείται στο πλαίσιο της λειτουργίας των Οικολόγων Πράσινων
 • ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διάθεση συνεισφοράς στις πολιτικές και κοινωνικές παρεμβάσεις των Οικολόγων Πράσινων
 • συστηματική και αμφίδρομη συνεργασία με την κοινοβουλευτική ομάδα των Οικολόγων Πράσινων (σήμερα σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο) σε θέματα του αντικειμένου τους
 • υποστήριξη της δουλειάς των αντίστοιχων θεματικών ομάδων και τοπικών πολιτικών κινήσεων/περιφερειακών οργανώσεων των Οικολόγων Πράσινων με τεκμηρίωση θεμάτων, στοιχεία και μεταφορά εμπειρίας
 • συνεργατική διάθεση και διάθεση συνεχόμενης εκπαίδευσης σε αντικείμενα του τομέα απασχόλησης τους
 • Οι θέσεις εργασίας απαιτούν επάρκεια τόσο ως προς το γνωστικό αντικείμενο όσο και ως ως προς την ένταση και την αποτελεσματικότητα της εργασίας καθώς και το χρόνο εργασίας σε καθημερινό επίπεδο, που αναμένεται να ξεπερνάει τον τυπικό χρόνο εργασίας στο δημόσιο ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο νόμος δίνει την δυνατότητα 90 45 ωρών αμειβομένης υπερωριακής απασχόλησης τον μήνα οι οποίες προτίθεται να αξιοποιηθούν με βάση τις ανάγκες ανάπτυξης των Ο.Π.
 • Όλοι οι εργαζόμενοι στους ΟΠ οφείλουν να συντάσσουν μηνιαία αναφορά σχετικά με τη δράση τους και το έργο που προσέφεραν στο μήνα αναφοράς, το οποίο θα υποβάλουν στην ΕΓ.

Βασικά προσόντα

 • Πολύ καλή γνώση του αντικειμένου και του επιστημονικού πεδίου για το οποίο θα αποσπασθούν που τεκμηριώνεται από τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργασιακή εμπειρία.
 • Από άριστη έως κατ' ελάχιστον καλή γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας καθώς και πολύ καλή χρήση της ελληνικής
 • Εξοικείωση με τη χρήση υπολογιστή, ίντερνετ και ηλεκτρονικής επικοινωνίας καθώς και διάθεση συμμετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων στην ηλεκτρονική επικοινωνία και τεχνολογία.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή διδακτορικό
 • προηγούμενη εργασία εθελοντική ή επαγγελματική στο χώρο της πολιτικής οικολογίας, σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς φορείς,

Πρόσθετες απαιτήσεις - περιορισμοί

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποστηρίζουν τις πράσινες αξίες και τις πράσινες πολιτικές.

• Να μην είναι μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων (πέρα από πράσινα κόμματα εκτός Ελλάδας)

Κριτήρια Αξιολόγησης

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης τους είναι:

1. Η εκπαίδευση και οι γνώσεις τους στα σχετικά αντικείμενα

2. Η εμπειρία που έχουν ήδη στο σχετικό αντικείμενο

3. Η εν γένει δραστηριότητά τους σε κοινωνικά θέματα

Αμοιβή για την απασχόληση κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους

Όπως προβλέπει ο νόμος οι αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι που θα εργάζονται, στους Οικολόγους Πράσινους αμοίβονται ως εξής:

 • Τις μέχρι τώρα αποδοχές τους στις οποίες περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως επιδόματα και πρόσθετες παροχές της οργανικής τους θέσης (Ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 116 Α΄).
 • Αποζημίωση για ενδεχόμενα οδοιπορικά έξοδα ίση με το ήμισυ του κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών που προβλέπει κάθε φορά για τους κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία η συλλογική σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας (ενδεικτικά το ποσό είναι περίπου 400€ το μήνα, Ν2026/92, ΦΕΚ 43Α)
 • Με υπερωρίες – εφόσον χρειάζονται και πραγματοποιούνται – μέχρι 45 ώρες το μήνα (που μπορεί να περιλαμβάνουν απογευματινή, βραδυνή εργασία και εργασία το Σαββατοκύριακο). Αριθ. Οικ. 2/10334/0022/03 (ΦΕΚ Β 177/18-2-03)

The following information is a reminder of your current mailing list subscription:

You are subscribed to the following list:

OIKOLOGOI PRASINOI - NEA

using the following email:

blind_guardian_metalman@yahoo.com

You may unsubscribe from this list at any time by visiting the following URL:

http://www.ecogreens.gr/cgi-bin/dada/mail.cgi/u/eg_news/

1 σχόλιο:

Γιώργος είπε...

Μήπως είναι καιρός να πάρουμε κανένα ματσούκι, κι’ από πράσινους να τους κάνουμε ΜΠΛΕ ΜΑΡΕ; ΓΚ.r