Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Δελτίο Τύπου 07/04/2010

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις προγραμματισμένες, διήμερες, τριήμερες και πολυήμερες μετακινήσεις των μαθητών και των μαθητριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το χρονικό διάστημα από τις 22 Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου 2010.

Τα στοιχεία συλλέγονται μέσω της «Ηλεκτρονικής Καταγραφής Μαθητικού Δυναμικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», διαδικασία που εφαρμόζεται τα τελευταία πέντε χρόνια. Από τη φετινή, συγκεντρωτική στατιστική καταγραφή, προκύπτουν τα εξής:

· Οι πολυήμερες εκδρομές της Γ΄ Λυκείου πραγματοποιούνται κατά 52% σε προορισμούς του εσωτερικού (με δημοφιλέστερους τη Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο, το Ηράκλειο και την Κέρκυρα) και κατά 48% σε προορισμούς του εξωτερικού (με δημοφιλέστερους την Ιταλία, την Ισπανία και την Τσεχία).

· Συγκεντρωτικά, οι πολυήμερες εκδρομές όλων των τάξεων της Δ.Ε. (διήμερες, τριήμερες και πολυήμερες) πραγματοποιούνται κατά 76% σε προορισμούς του εσωτερικού (με δημοφιλέστερους τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τα Χανιά) και κατά 24% σε προορισμούς του εξωτερικού (με δημοφιλέστερους την Ιταλία και την Ισπανία).

· Οι μετακινήσεις των μαθητών της Δ.Ε. εκτελούνται στην πλειοψηφία τους με λεωφορείο (131.623 μαθητές) και ακολουθούν οι μετακινήσεις με αεροπλάνο (27.935 μαθητές), με πλοίο (27.721 μαθητές) και με τρένο (6.159 μαθητές).

· Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο λαμβάνουν χώρα οι μετακινήσεις των μαθητών της Δ.Ε. είναι από τις 22 Φεβρουαρίου 2010 έως τις 31 Μαρτίου 2010. Οι περισσότερες μετακινήσεις πραγματοποιούνται στα μέσα Μαρτίου 2010 και συγκεκριμένα από τις 11 Μαρτίου 2010 έως τις 23 Μαρτίου 2010.

1. Στοιχεία που αφορούν στην προτίμηση μαθητών και σχολείων ως προς το μέσο μετακίνησης στον τόπο προορισμού τους .

Α. Σχολεία ανά μέσο μετακίνησης.

Μέσο

μετακίνησης

Αεροπλάνο

Λεωφορείο

Πλοίο

Τρένο

Σύνολο

σχολείων

665

2750

649

104

Β. Μαθητές ανά μέσο μετακίνησης

Μέσο

μετακίνησης

Αεροπλάνο

Λεωφορείο

Πλοίο

Τρένο

Συνολικός αριθμός

μαθητών

27935

131623

27721

6159

2. Στοιχεία αναφορικά με τους δημοφιλέστερους προορισμούς των μαθητών που πραγματοποιούν πολυήμερες εκδρομές.

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

23%

ΙΤΑΛΙΑ

17%

ΙΣΠΑΝΙΑ

14%

ΤΣΕΧΙΑ

9%

ΡΟΔΟΣ

9%

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

7%

ΚΕΡΚΥΡΑ

7%

ΓΑΛΛΙΑ

5%

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

2%

ΠΑΤΡΑ

1%

ΡΕΘΥΜΝΟ

1%

ΑΘΗΝΑ

1%

ΒΟΛΟΣ

1%

ΤΟΥΡΚΙΑ

1%

3. Στοιχεία που αφορούν στους δημοφιλέστερους προορισμούς των μαθητών που πραγματοποιούν διήμερες, τριήμερες και πολυήμερες εκδρομές.

ΠΟΛΗ/ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17%

ΑΘΗΝΑ

15%

ΧΑΝΙΑ

9%

ΙΤΑΛΙΑ

9%

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

7%

ΙΣΠΑΝΙΑ

7%

ΒΟΛΟΣ

6%

ΤΣΕΧΙΑ

5%

ΡΟΔΟΣ

5%

ΚΕΡΚΥΡΑ

5%

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

4%

ΝΑΥΠΛΙΟ

4%

ΓΑΛΛΙΑ

3%

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

2%

ΣΥΡΟΣ

1%

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

1%

4. Στοιχεία που αφορούν στον αριθμό των μετακινούμενων μαθητών ανά ημερομηνία.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είχε ενημερώσει όλα τα συναρμόδια Υπουργεία (Προστασίας του Πολίτη, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) καθώς και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της χώρας, για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και την τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν τους όρους λειτουργίας των χώρων διαμονής, εστίασης και ψυχαγωγίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: