Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Ο ΛΑ.Ο.Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Επειδή οι Έλληνες της Διασποράς αποτελούν ζωοδόχο πηγή για την Ελλάδα, την διαιώνιση της Ελληνικής ιστορίας και ταυτότητας, την ανάταση της Ορθοδοξίας, τη διατήρηση της Ελληνικής Γλώσσας, Αρχαίας και Νεότερης, τη διάσωση των Ελληνικών παραδόσεων, ηθών και εθίμων, τη διάδοση του Ελληνικού Πολιτισμού.

Επειδή η συμβολή των Ελλήνων της Διασποράς στην Ελληνική οικονομία καθώς και η προσφορά τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι αξιόλογη και χρήσιμη για όλη την οικουμένη.

Επειδή οι αγώνες των Ελλήνων της Διασποράς για την διασφάλιση και προαγωγή των εθνικών και ιστορικών μας δικαίων, της Ορθοδοξίας μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας έχουν καθοριστική σημασία για το Ελληνικό Έθνος και είναι σε απόλυτη αρμονία με τον Πατριωτικό Παρεμβατισμό που πρεσβεύουμε:

Ο ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ

Δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον Ελληνισμό της Διασποράς διακηρύττοντας τις παρακάτω αρχές και θέσεις:

1) ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ότι οι Έλληνες της Διασποράς είναι οι στυλοβάτες της διατήρησης και συνέχειας του Ελληνισμού και ότι η Ελλάδα μπορεί να στηρίζεται σε αυτούς.

2) ΑΓΚΑΛΙΑΖΟΥΜΕ όλους τους Έλληνες της Διασποράς κάθε γεωγραφικού μήκους και πλάτους της Ομογένειας ως αναπόσπαστο τμήμα του Ελληνικού Έθνους και της Μητέρας Πατρίδας.

3) ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ τις ποικίλες θυσίες των Ελλήνων της Διασποράς που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την Μητέρα Πατρίδα για άλλους γεωγραφικούς προορισμούς λόγω δυσμενών εθνικών συγκυριών και έλλειψης κατάλληλης υποδομής και αρωγής του Ελληνικού κράτους.

4) ΕΥΓΝΩΜΩΝΟΥΜΕ όλους τους Έλληνες της Διασποράς για όλα τα επιτεύγματα και τα έργα που πραγματοποίησαν με αποτέλεσμα την ίδρυση και λειτουργία Ελληνικών σχολείων, εκκλησιών, κοινοτήτων, αθλητικών και πολιτιστικών κέντρων, συλλόγων, μουσείων και γενικότερα κάθε επίτευγμα και έργο που ενισχύει τον Ελληνισμό και αυξάνει τον αριθμό των φιλελλήνων στις χώρες της Ομογένειας.

5) ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ τους αγώνες του κάθε Έλληνα της Διασποράς για την διασφάλιση και προώθηση των εθνικών και ιστορικών μας δικαίων, της Ορθοδοξίας μας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ταυτότητας.

6) ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ:

α) για την ακριβή καταγραφή όλων των Ελλήνων της Διασποράς ώστε να είναι γνωστό πόσοι είναι και που διαμένουν.

β) για την αναγνώριση της Ελληνικής καταγωγής και ιθαγένειας των Ελλήνων της Διασποράς από την Ελληνική Πολιτεία.

γ) για την θέσπιση του δικαιώματος ψήφου των Ελλήνων της Διασποράς και την καθιέρωση της εκλογής αντιπροσώπων ανά περιφέρεια της Ομογένειας στην Βουλή των Ελλήνων.

δ) για την σύσφιξη των σχέσεων των Ομογενών μας μεταξύ των, καθώς και με την Μητέρα Πατρίδα.

ε) για την ενίσχυση των σχέσεων των Ομογενών μας με τα μέλη Ελληνικής καταγωγής άλλων κοινοβουλίων στην Ομογένεια.

ζ) για την οικονομική και νομική διευκόλυνση των επενδυτικών δραστηριοτήτων Ελλήνων της Διασποράς στην Μητέρα Πατρίδα.

η) για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Ελλήνων της Διασποράς από το Ελληνικό Δημόσιο.

θ) για την μελέτη των συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της Διασποράς αλλά και οι παλιννοστούντες Έλληνες που επιστρέφουν στην Μητέρα Πατρίδα.

ι) για την ηθική και οικονομική ενίσχυση των Ελλήνων της Διασποράς από όλους τους αρμόδιους κρατικούς φορείς.

κ) για την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων του άρθρου 108 του Ελληνικού Συντάγματος για τον Απόδημο Ελληνισμό.

λ) για να συμβάλουμε στην καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότερη δράση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού.

7) ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ σε κάθε πολιτική αποξένωσης και απομόνωσης της νεολαίας της Διασποράς από την Μητέρα Πατρίδα θέτοντας ως προτεραιότητα την διαμόρφωση εθνικής συνείδησης.

8) ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ να προτείνουμε πολιτικές οι οποίες ενισχύουν, αξιοποιούν και ευεργετούν τους Έλληνες της Διασποράς και διευκολύνουν την επιστροφή τους στην Μητέρα Πατρίδα.

9) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ με καταξιωμένους Έλληνες της Διασποράς ανεξαρτήτως κομματικής αφετηρίας οι οποίοι πρεσβεύουν τις αρχές και τα δίκαια της Μητέρας Πατρίδας μέσω αξιωμάτων που κατέχουν σε κρατικούς ή μη κρατικούς φορείς στην Ομογένεια.

10) ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ στην οικογένεια του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού

κάθε Έλληνα της Διασποράς ο οποίος δέχεται τις θέσεις και τις αρχές μας όπως διατυπώνονται στην Διακήρυξη της 11ης Αυγούστου και όπως εκφράζονται από την πολιτική μας δράση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: