Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Ψυχολογία και Διαφήμιση στη Σύγχρονη Εποχή. Toυ Ψυχολόγου κ.Δημήτρη Καρακάση


Η ψυχολογία της διαφήμισης βασίζεται στις λεγόμενες συνεξαρτήσες-διασυνδέσεις κατά την επιβεβαιωμένη από πολλές έρευνες και πειράματα ψυχολογική θεωρία της κλασικής εξαρτημένης μάθησης του Pavlov(1901). 
          Όταν ένα ουδέτερο ερέθισμα (π.χ. ένα προϊόν), παρουσιαστεί ταυτόχρονα με ένα ανεξάρτητο προκλητικό ερέθισμα(π.χ. μια ελκυστική γυναίκα), ένα ερέθισμα δηλαδή το οποίο εκ φύσεως μας προκαλεί μια αυτόματη-ανεξάρτητη αντανακλαστική αντίδραση(όπως ευχαρίστηση ή σεξουαλική διέγερση στη συγκεκριμένη περίπτωση), τότε το ουδέτερο αρχικά ερέθισμα συνδέετεαι στο μυαλό του δέκτη, με το ανεξάρτητο προκλητικό ερέθισμα, λόγω αυτής της ταυτόχρονης παρουσίας τους. Η σύνδεση αυτή,...

Δεν υπάρχουν σχόλια: